Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Skatteoppgjør

Publisert

Redigert 73 dager siden

Når skattekontoret har beregnet skatten din får du en utskrift av fastsettingen og et skatteoppgjør.

På fastsettingen ser du formuen og inntekten som er beskattet og hvilke fradrag du har fått. På skatteoppgjøret ser du hvor mye skatt du skal betale.

Har du betalt for lite skatt, må du betale restskatt.

Har du betalt for mye skatt, får du skatt til gode.


Har du spørsmål om skatteoppgjøret?

Det hender at det er feil i opplysningene som er levert til skattemyndighetene. Dersom du mener at du ikke er godskrevet riktig forskuddstrekk i skatteoppgjøret kan du kontakte kemnerkontoret på tlf. 32 04 61 30.

Har du spørsmål som dreier seg om selve fastsettelsen, (ligningen), som foreksempel spørsmål om inntekt, formue og fradrag, se skatteetatens nettsider eller ta kontakt med Skatteetaten på tlf. 800 80 000.

Skatt til gode
Tilbakebetaling av for mye betalt skatt starter umiddelbart etter utlegg.
Du får normalt pengene inn på bankkontoen din.

Er pengene overført til en avsluttet konto, vil kemneren få beløpet i retur. Dette kan ta noen dager, men vi vil betale ut pengene til en annen kjent konto eller på utbetalingskort.

Beløp fra og med kr 20 til og med kr 99 blir ikke utbetalt, men vil bli overført til godskriving ved neste års avregning. Beløp mindre enn kr 20 faller bort.

Har du ikke fått utbetalt tilgodebeløpet som står på skatteoppgjøret?
Hvis du har statlige krav som ikke er betalt, for eksempel skatt for tidlige år, bidragsgjeld eller merverdiavgift, kan skatten du har til gode gå til å dekke disse kravene, (motregning). Dersom du har blitt motregnet vil du motta et brev som opplyser om dette, (disponeringsbrev).

Klage på fastsettelse (ligning)
Fristen for å klage på fastsettelsen er seks uker etter at den er sendt ut. Klage kan sendes elektronisk via skatteetaten.no eller altinn.no.

Du kan lese mer om skatteoppgjøret på skatteetaten sine nettsider.