Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Restskatt

Publisert

Redigert 261 dager siden

Hvis du har betalt for lite forskuddsskatt eller trukket for lite forskuddstrekk i lønn eller ytelser, får du restskatt.

Har du restskatt får du tilsendt innbetalingsblankett sammen med skatteoppgjøret ditt.

Betaling skjer til kemnerens/skatteoppkreverens bankkonto for skatt. Er restskatten over 1000 kroner forfaller beløpet til betaling i to terminer. Restskatten må betales selv om du klager på fastsettingen, (likningen).

Hvis du ikke betaler til forfall påløper det forsinkelsesrenter fra forfallsdatoen og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke blir betalt plikter vi å iverksette tvangsinnfordring. Da påløper det ekstra kostnader i henhold til rettsgebyrloven.

Har du problemer med å betale er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig!

Kontakt oss på:
Mail:          kemneren@drammen.kommune.no
Telefon:     32 04 61 00


Hvis du er uenig i fastsettingen kan du klage til skattekontoret. Når du har levert forhåndsutfylt skattemelding, (selvangivelse), og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august, eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.

Skattekontoret fastsetter grunnlaget for hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/ kommunekasserer) håndterer innbetalinger og iverksetter innkreving.

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift: 6345.06.06024

Se også mer informasjon på vår side om "Skatteoppgjør".