Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Forskuddsskatt

Publisert

Redigert 186 dager siden

Personer som driver enkeltpersonsforetak skal betale forskuddsskatt. Dersom en person har andre former for inntekt og/eller formue av betydning, skal han også betale forskuddsskatt. Samme person kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt i samme inntektsår.

For at nye enkeltpersonforetak og deltakere i ansvarlige selskaper skal få utskrevet forskuddsskatt og tilsendt innbetalingsblanketter, må de melde fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter seg det første året.

Skattekort
Skattekontoret utsteder skattekort til alle som skal ha forskuddstrekk og skatteseddel til dem som skal ha forskuddsskatt. Skattekortet og skatteseddelen utskrives normalt på grunnlag av de opplysningene skatteetaten har fra ligningen to år tilbake. Du kan endre skattekortet ditt selv på nett dersom skattekortet eller skatteseddelen er utskrevet på feil grunnlag. Dette kan for eksempel være hvis du har fått nye inntekter, endring av renter på lån eller andre fradrag.

Fire faste terminer hvert år
Forskuddsskatten har normalt fire faste terminer hvert år. Hver enkelt må sørge for å betale til skatteoppkrevers bankkonto for skatt innen de fastsatte fristene som er
(15. mars) i 2020 er fristen utsatt til 1. mai
 15. mai
 15. september
 15. november

Hvis den skattepliktige ikke har betalt inn tilstrekkelig i forskudd, vil det oppstå restskatt. Ved restskatt vil det påløpe et rentetillegg. Det kan unngås ved å betale et tilleggsforskudd. Frist for betaling av tilleggsforskudd er 31. mai.

Hvis forskuddsskatten ikke blir betalt er skatteoppkrever pliktig å iverksette tvangsinnfordring, og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift: 6345.06.06024