Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Betalingsavtaler for skatt

Publisert

Redigert 300 dager siden

I utgangspunktet skal all skatt betales til forfall og det er kun ved spesielle unntak at utsettelse eller betalingsavtale blir gitt.

Vilkår for betalingsavtaler
I motsetning til en del andre kreditorer har kemneren etter gjeldende regelverk bare en svært smal adgang til å inngå betalingsavtaler. De viktigste vilkårene for å kunne inngå en betalingsavtale er:

- Betalingsavtalen må føre til raskere nedbetaling enn tvangsinnfordring
- Betalingstilbudet må være det beste du kan tilby
- Økonomisk oversikt over husstandens samlede utgifter og inntekter med tilhørende bilag må fremlegges
- Alle andre muligheter til å finne en løsning må ha vært prøvd
- Skattekrav har prioritet før private gjeldsforpliktelser
- Kemneren kan vurdere det som nødvendig å be om at det stilles sikkerhet for kravet

Forsinkelsesrenter
Skatt har lovbestemt forfall, og forsinkelsesrenter vil påløpe selv om det inngås betalingsavtale.

Unngå betalingsanmerkning
Lar du være å betale ditt skattekrav, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Ettergivelse av skatt
Du kan søke om å få ettergitt eller nedsatt skatt, men da er det er svært strenge kriterier som må være oppfylt. Dersom du er varig ute av stand til å betjene skattegjelden ber vi deg ta kontakt for å få saken din vurdert.

Kontakt oss på:
Mail:          kemneren@drammen.kommune.no
Telefon:     32 04 61 00