Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Avdelingen for personlig skatt har som en av sine viktigste oppgaver å gi veiledning og informasjon til personlige skattytere.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha i forbindelse med din utskrevne skatt, og spørsmål rundt innbetaling av skatt.

Personlig skatt oppstår som en følge av lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, trygdeutbetaling eller formue. Skatteplikt kan også oppstå ved gevinst av salg.

Skatten innbetales ved forskuddsstrekk i lønns-/trygdeutbetalinger, eller ved utskrevet forskuddsskatt.

Kemneren har ansvaret for innkreving av personlig skatt, fortrinnsvis restskatt og forskuddsskatt.

Hva gjør Kemneren?

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige oppgaver i samfunnet.

Kemneren skal også informere og veilede innbyggere og næringsliv, slik at disse kjenner sine rettigheter og plikter.

Les mer om kemnerens oppgaver

Les kemnerens serviceerklæring