Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Kontaktinformasjon for Kemneren i Drammensregionen

Publisert

Redigert 58 dager siden

Kemneren i Drammensregionen

er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene

Drammen, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik


Åpningstid:     Mandag - fredag 09.00 - 15.00


Kemner:              Elise Eek Jensen
Besøksadresse: Gamle Kirkeplass 7, 3019 Drammen
Postadresse:      Postboks 7500, 3008 Drammen
E-post:                 kemneren@drmk.no


Telefon
32 04 00 00 Sentralbord Drammen kommune


32 04 61 20 Innkreving
                    Tast 1 for næringsdrivende 
                    (F.eks.forskuddstrekk,arbeidsgiveravgift, firmaskatt)
                    Tast 2 for personlig skatt 
                    (F.eks. forskuddsskatt, restskatt)

32 04 61 30 Regnskapskontroll og oppgaver

32 04 61 40 Kommunale krav

Telefaks
32 04 61 67 Innkreving
32 04 60 43 Kontroll, regnskap, kommunale krav

Innbetalinger

Kontonummer til kemneren

Organisasjonsnummer

Kemneren i Drammensregionen 995 748 185