Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Parkeringsgebyr

Publisert

Redigert 79 dager siden

Kemneren i Drammen har ansvar for innfordring av ubetalte parkeringskrav på vegne av Drammen Parkering KF og DPark AS.

Dersom betalingsfristen på 21 dager ikke overholdes, vil det medføre en forhøyelse av gebyret/avgiften.

Forfalte ubetalte parkeringsgebyr og tilleggsavgifter er sikret ved panterett i kjøretøyet (legalpant).

Hvis du har fått brev fra oss og ønsker å unngå trekk i inntekt eller tvangssalg av bil; ta kontakt med oss:
E-post:     innkreving@drammen.kommune.no
Telefon:   32 04 61 40


Klage

Hvis du ønsker å klage på parkeringsgebyr, eller har andre spørsmål knyttet til gebyret, ta kontakt direkte med Drammen Parkering KF:

Besøksadresse: Wergelands gate 13
Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
Telefon: 32 04 00 00 (Drammen kommunes sentralbord)
E-post: mailto:kommunepost@drmk.no

Gebyret/avgiften skal betales selv om parkeringsgebyret påklages.