Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Eiendomsavgifter

Publisert

Redigert 79 dager siden

Kemneren i Drammen har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for eiendomsavgifter. Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav på vegne av kommunen.

Spørsmål om grunnlaget for fakturaen
Det er imidlertid virksomhetene selv som fakturerer kravene sine. Har du innsigelser eller er uenig i en faktura du har fått for eiendomsavgifter må du derfor ta kontakt med den aktuelle virksomheten i den aktuelle kommunen.

Eiendomsavgiftene må betales!
Krav på avgiftene er sikret ved lovbestemt pant i eiendommen. Hvis de kommunale eiendomsavgiftene ikke blir betalt, kan kemneren begjære eiendommen tvangssolgt. Dette gjelder vann- og kloakkavgift, avfallsgebyr, feieavgift og eiendomsskatt. Det er derfor viktig å prioritere å betale disse avgiftene.

Har du problemer med å betale ta kontakt med oss:
Mail:          innkreving@drammen.kommune.no
Telefon:     32 04 61 40

Vann og avløp

Betaling av vann- og avløpsavgift skjer à konto + avregning av foregående år for vannmålere. Spørsmål om beregningsgrunnlaget rettes direkte til Vann- og avløpsvirksomheten i den kommunen hvor eiendommen ligger.

Renovasjon

Har du spørsmål om avfallsgebyr, vennligst kontakt Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, tlf. 32 04 97 00.

Feiing

Har du spørsmål vedrørende feieavgift kan du kontakte Drammensregionens brannvesen IKS, tlf. 32 04 44 00.