Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Barnehage

Publisert

Redigert 79 dager siden

Kemneren i Drammen har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for barnehagene. Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav på vegne av barnehagene/kommunen.

Spørsmål om betaling/utsettelse
Har du spørsmål om betaling eller utsettelse på en faktura ta kontakt med oss på:
Mail:          innkreving@drammen.kommune.no  
Telefon:     32 04 61 40

Spørsmål om grunnlaget for fakturaen
Det er imidlertid virksomhetene selv som fakturerer kravene sine. Har du innsigelser eller er uenig i en faktura du har fått for barnehageplass må du derfor ta kontakt med barnehagen det gjelder.

Skylder du mer enn 1 måned oppholdsbetaling i barnehage er det viktig at du tar kontakt med barnehagen/barnehagekontoret i din kommune!

Drammen
Har du spørsmål om en faktura for en barnehage i Drammen kan du kontakte Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst
Telefon: 32 04 43 00
E-post: drammensbarnehagene@drmk.no
Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen