Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Kemnerkontoret står for innkreving av følgende:

- vann- og avløpsavgift

- foreldrebetaling barnehage og SFO

- skjenkegebyrer

- egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

- husleie for kommunale boliger

i tillegg kommer en rekke kommunale krav av mer tilfeldig art.

Kemnerkontoret har inkasso og oppfølgingsansvar for ubetalte kommunale fordringer og krav. Vi har også ansvaret for innkreving av avgifter og gebyrer fra kommunale foretak, renovasjonsselskapet og brannvesenet.

For spørsmål om beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste må man henvende seg til den avdelingen i kommunen hvor kravet er oppstått.

Hva gjør Kemneren?

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige oppgaver i samfunnet.

Kemneren skal også informere og veilede innbyggere og næringsliv, slik at disse kjenner sine rettigheter og plikter.

Les mer om kemnerens oppgaver

Les kemnerens serviceerklæring