Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Utlandet

Publisert

Redigert 1047 dager siden

Om opplysningsplikt, forskuddstrekk, oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift til folketrygden

Ligningsloven av 13. juni 1980 paragraf 6-10 sier at givere av oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen ukrevet og innen visse frister, må gi Sentralskattekontoret for utenlandssaker opplysninger om:
- Oppdragstaker
- Oppdrag
- Arbeidstakere tilknyttet oppdraget

Opplysningene skal gis på fastsatte blanketter. Blankettene og "Veiledning for utenlanske arbeidsgivere og arbeidstakere" kan fås ved henvendelse til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.