Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Utbetalinger fra veldedig eller almennyttig organisasjon

Publisert

Redigert 1167 dager siden

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon

RF-1062 er erstattet av A05 "Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon".
Forenklet a-melding brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når en veldedig eller allmennyttig organisasjon engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag.
Ordningen kan bare benyttes for lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet og når samlede lønnsutgifter for slikt arbeid ikke ventes å overstige 550 000 kr i løpet av året, og bare for lønnsutbetalinger opp til 55 000 kr per ansatt.
Oppgjør med utsatt betaling er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling. Når du leverer A05 i Altinn, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne skattetrekket, basert på opplysninger fra skattekortet. I tillegg vil du få hjelp til å beregne kost og losji. Alle satser ligger tilgjengelig i skjemaet, du må bare fylle ut antall døgn.
Feriepenger rapporteres som utbetalt lønn.
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn til din lokale skatteoppkrever med egen KID. Når du rapporterer, vil du få opp KID, kontonummer og forfallsdato i skjermbildet.
Mer informasjon finner du på Altinn.