Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Skatteattest

Publisert

Redigert 1221 dager siden

Attest for skatt og merverdiavgift, (Skatteattest), er en felles attest for skatt og merverdiavgift, som du selv bestiller i Altinn.

Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, og er en dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.

Når trenger jeg attest for skatt og merverdiavgift?
Når du skal levere varer og tjenstester til det offentlige, må du legge frem attest for skatt og merverdiavgift, men også andre oppdragsgivere krever skatteattest når du skal gi et anbud.

Du kan også trenge skatteattest i forbindelse med en skjenkebevilling eller en søknad om løyve.

Skatteattesten utstedes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Når og hvor får jeg attesten
Bestill "Attest for skatt og merverdiavgift" i Altinn

Du bestiller selv attesten i Altinn, og den produseres automatisk og blir levert i meldingsboksen din i Altinn. Normalt skjer dette umiddelbart etter at du har sendt bestillingen.

Foretak får alltid attesten levert i Altinn.

Personlige skattytere får attesten levert i Altinn hvis de bestiller attesten fra Altinn. Personlige skattytere som ikke bestiller i Altinn og som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, får attesten til den postadressen de er registrert med i folkeregisteret.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Kemnerkontoret for å få hjelp til å bestille.

Hvilken rolle må jeg ha for å bestille attesten i Altinn?
For å bestille attesten trenger du Altinn-rollen "Privatperson begrensede rettigheter" når du bestiller for deg selv eller enkeltpersonforetak.

Når du bestiller attester for et selskap, trenger du Altinn-rollen "Regnskapsmedarbeider". Signering krever rollen "Begrenset signeringsrettighet eller revisorrettighet".

Brukerstøtte
Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn.