Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Selskapsskatt og etterskuddsskatt

Publisert

Redigert 1018 dager siden

Etterskuddsskatten består av to deler, forskuddsskatt og restskatt.

Forskuddsskatt
Forskuddsskatt er den del av skatten som selskapet skal betale før ligningen er foretatt. Forskuddsskatt skrives ut av ligningsmyndighetene på grunnlag av ligningsopplysninger fra foregående år. Forskuddsskatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar, året etter inntektsåret.

Restskatt
Restskatt er differansen mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt. Hvor mye som eventuelt skal betales i restskatt vil fremkomme av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret. Skatteoppgjøret sendes fra kemnerkontoret.

Forfall
Forskuddsskatt skal betales i to terminer. 1. termin forfaller 15. februar og 2. termin forfaller 15. april.
Restskatt forfaller i sin helhet til betaling 3 uker etter utleggsdato for skattelistene.

Betaling
- Husk å benytte de særskilt tilsendte betalingskortene. Pass også på å bruke riktig betalingskort med korrekt skatteart, termin og år.
- Gjelder betalingen flere terminer og/eller flere skattearter, må det benyttes ett betalingskort for hver skatteart og for hver termin.
- Rettelser må ikke forekomme på de optisk lesbare betalingskortene, da disse leses elektronisk ut fra de forhåndsutfylte feltene.
- Dersom tilsendte betalingskort ikke benyttes, må du alltid oppgi riktig KID på innbetalingen.
- Betaling skal skje til Kemneren i Drammensregionens særskilte konto for skatt, kontonummer 6345 06 06024.

Endringer/klager
Ta kontakt med skattekontoret dersom du ønsker å:
- Endre utskrevet forskuddsskatt
- Klage på beregnet skatt 
- Endre navn og adresse


* Du finner mer informasjon på nettsidene til Skatteetaten.

Har du spørsmål vedrørende avregning av skatten kan du kontakte Kemneren i Drammensregionen på:
Mail:          kemneren@drmk.no
Telefon:     32 04 61 30