Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Registrere bedrift/foretak

Publisert

Redigert 1228 dager siden

Myndighetene skal ha beskjed når du formelt skal stifte et selskap, når du ansetter arbeidstakere og når du starter med omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester.

Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene. Det skal spare deg for å måtte kontakte flere instanser og si fra om de forskjellige meldepliktige hendelsene.


Samordnet registermelding
Registrering gjøres via "Samordnet registermelding". Dette er en tjeneste for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsmantallet. Tjenesten dekker også behov for grunndata i arbeidsgiverdelen av arbeidsgiver-/Arbeidstakerregisteret, Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaks-register og fylkesmennenes register over stiftelser.