Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Klage på avregning

Publisert

Redigert 1226 dager siden

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen

Klage på avregningen vedrørende skattytere som er skattepliktige til Drammen, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik, behandles av kontrollavdelingen til Kemneren i Drammensregionen.

Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsslipper og eventuelle lønns- og trekkoppgaver. Vi gjør oppmerksom på at utlignet restskatt med rentetillegget må betales innen fristen. Blir skatten ikke innbetalt, og det etter klage likevel blir restskatt, vil denne bli belastet med forsinkelsesrenter fra og med det tidspunkt den opprinnelige restskatten forfalt (ved en eventuell forhøyelse vil kun den delen som utgjør økningen få nytt forfall).

Ved spørsmål, ring våre saksbehandlere på kontrollavdelingen:
Telefon  32 04 61 30.

Klage på fastsettingen/likningen
Kemnerkontoret behandler ikke klager på selve fastsettingen, disse må rettes til Skattekontoret. Dersom du for eksempel ikke har fått med alle fradrag eller har blitt lignet i feil klasse, må du sende din klage innen fristen, som normalt er 6 uker etter utlegg av skatteoppgjøret.