Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Frigivelse av skattetrekksmidler

Publisert

Redigert 766 dager siden

Uten skatteoppkreverens samtykke, kan kontohaver ikke disponere over skattetrekkskonto på annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren eller ved å overføre midlene til tilsvarende konto i annen bank.

Skulle det oppstå behov for å disponere penger som står på skattetrekkskonto må du ta  kontakt med skatteoppkreveren i din kommune.

Gjelder det firmaer i Drammen, Røyken, Hurum, Sande eller Svelvik, kan du kontakte kontrollavdelingen hos Kemneren i Drammensregionen:
Mail:          kemneren@drmk.no
Telefon:     32 04 61 30

Du må sende oss:
- saldo per dagens dato på skattetrekkskontoen og kontoen du ønsker å få midlene overført til
- en kort forklaring på hvorfor du ønsker å få overført midler ut av skattetrekkskontoen