Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Publisert

Redigert 775 dager siden

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å trekke skatt (forskuddstrekk) og beregne arbeidsgiveravgift hver gang du utbetaler lønn og annen trekkpliktig godtgjørelse eller gir en naturalytelse (fri bil, bolig osv.) til en arbeidstaker.

Skattetrekk

"Skattetrekk" er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, utleggstrekk (påleggstrekk) og kildeskatt. 

Trekkplikt
Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fast­satt i skattebetalingsloven. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeids­forhold. Det er ikke noe krav om at det skal fore­ligge et ansettelsesforhold. En "arbeidsgiver" omfatter derfor etter skattebetalingsloven flere enn det man vanligvis forbinder med begrepet i daglig tale. Den som er pliktig til å foreta forskuddstrekk eller utleggstrekk er en arbeidsgiver.

Utleggstrekk (påleggstrekk)
Har kemneren nedlagt utleggstrekk plikter arbeidsgiver å foreta trekk i samsvar med de bestemmelser som er gitt i trekkpålegget. Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt. 

Skattekort
Forskuddstrekket beregnes etter arbeidstakerens skattekort. Mer informasjon om skattekort finner du på skatteetaten.no 

Lønns-ABC viser hvordan ytelser i arbeidsforhold skal behandles i forhold til oppgaveplikt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Her kan du lese mer om forskuddstrekk.
 

Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av lønn og andre godtgjørelser som du plikter å innrapportere. Satsen for arbeidsgiveravgift i sone 1 er på 14,1 %.

Arbeidsgiveravgift skal innrapporteres månedlig og
betalingsfristen er den 15. januar, 15.mars, 15. mai, 15. juli, 15. september,
15. november.

For mer informasjon om arbeidsgiveravgift, se skatteetaten.