Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

En av kemnerkontorets viktigste oppgaver er å gi informasjon og veiledning til arbeidsgivere og næringsliv. Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning.

Nyetablert?
Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt med skatteoppkreveren  for å få informasjon og veiledning.

Kemnerens kontrollavdeling kan hjelpe deg med informasjon om regelverket for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av oppgaver og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Regelverk
Her finner du en oversikt over regelverket til temaene som gjennomgås på kurset AGA - Lønnsområdet. Alle lover og forskrifter er lenket til Lovdata hvor du kan lese innholdet i sin helhet, og det er lenker til brosjyrer/rettledninger og annen aktuell informasjon på skatteetaten.no og til reiseregulativene.

Lønns-ABC viser hvordan ytelser i arbeidsforhold skal behandles i forhold til oppgaveplikt, skattetrekk og arbeidsgiver-avgift.

Satser for arbeidsgiveravgift og godtgjørelser
Se skatteetatens nettsider for oppdatert oversikt over satsene.

A-ordningen/A-meldinger
Nye rapporteringsrutiner for arbeidsgivere fra januar 2015.

Både hjelpe og kontrollere
Med jevne mellomrom gjennomfører vi en sjekk av regnskap og bilag hos de næringsdrivende. Hos arbeidsgivere består denne kontrollen også i å etterse at de har innrettet sine regnskaper og lønnsutbetalinger i tråd med lover og forskrifter, slik at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, innberettet og innbetalt på en korrekt måte. I forbindelse med gjennomgangen av regnskapene, har veiledning og informasjon en sentral plass i arbeidet.

Kemnerkontorets kontrollavdeling kan kontaktes på:
Mail:          kemneren@drmk.no
Telefon:     32 04 61 30 

Hva gjør Kemneren?

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige oppgaver i samfunnet.

Kemneren skal også informere og veilede innbyggere og næringsliv, slik at disse kjenner sine rettigheter og plikter.

Les mer om kemnerens oppgaver

Les kemnerens serviceerklæring