Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Vi får ny kontaktinformasjon fra 1 november

Publisert

Redigert 90 dager siden

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for flere av skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Hvis du har fått en faktura vedr. vann og avløp, barnehage, husleie, eller andre kommunale avgifter, skal du fortsatt kontakte Drammen kommune. Vi kommer med oppdatert kontaktinformasjon når den er klar.