Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Venter du penger fra kemneren?

Publisert

Redigert 588 dager siden

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.

Utbetaling kun til godkjente kontoer
Kemneren i Drammensregionen kan i utgangspunktet ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de som er registrert på den skattepliktige i skatteetatens kontoregister. Som hovedregel kan den skattepliktige kun få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer.

Ektefeller med felles konto
Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, vil da i utgangspunktet ikke få sine skattepenger inn på denne kontoen. Kemneren kan likevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra den skattepliktige, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert.

Endre kontonummer i Altinn
Skattemeldingen inneholder bare fire kontoer. Hvis du har flere egnede kontoer, kan du finne dem ved å gå inn i Altinn (inneholder inntil åtte kontoer).
Lønnsmottakere, pensjonister og selvstendige næringsdrivende (personlige skattepliktige) kan endre kontonummer i Altinn til og med 15. mai.

Endre kontonummer hos kemneren
Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert hos dem, kan du kontakte kemneren for å få endret kontonummeret.

Utbetalingskort
I noen tilfeller utbetaler vi penger på utbetalingskort. Dette gjelder:
- De som har reservert seg mot å få utbetalt på konto
- De som ikke har egnet konto
- De som har valgt dette som utbetalingsmåte på skattemeldingen

Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker.

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk
Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg eller sende utbetalingskort. Det kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.