Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Koronatiltak: Utsatte forfall og endring i skatteregler

Publisert

Redigert 23 dager siden

For å bøte på økonomiske konsekvenser av koronautbruddet har regjeringen besluttet å gjennomføre flere økonomiske tiltak for å hjelpe næringslivet. Nedenfor er noen endringer som kan være relevante for kemnerkontorets brukere:

 1. Merverdiavgift, lav sats, settes ned fra 12 til 8 prosent fra 20. mars til 31. oktober 2020.

 2. Merverdiavgift, frist 1. termin utsettes fra 14. april til 10. juni.

 3. Arbeidsgiveravgift, frist 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august.

 4. Arbeidsgiveravgift, frist 3. termin utsettes fra 15. juli til 15. oktober, og sats reduseres med fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

 5. Forskuddsskatt for selskaper, frist 2. termin utsettes fra 15. april til 1. september.

 6. Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende og andre personlige skattytere:
  Forfall 1. termin er utsatt fra 15. mars til 4. mai.  

  (Har du betalt forskuddsskatt og ønsker pengene tilbakebetalt? Ta kontakt med oss).

 7. Forskuddsskatt, frist 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. juli.

 8. Finansskatt, frist 2. termin, utsettes fra 15. mai til 15. august.

 9. Verdsettelsesrabatt i formuesskatt for aksjer, driftsmidler mv. øker fra 25 til 35 prosent, og enkelte vil også få en utsatt betaling av formuesskatt for 2020.

 10. Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

 11. Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

Gjelder alle: Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Du kan finne oppdatert informasjon på:

regjeringens nettside

skatteetatens nettside


For informasjon om koronapandemien fra Drammen kommune kan du se kommunens nettside.