Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Samordning av kemnerfunksjonen for Hurum, Røyken og Asker

Publisert

Redigert 247 dager siden

I påvente av kommunesammenslåingen mellom kommunene Røyken, Hurum og Asker 1. januar 2020, vil Kemneren i Asker og Bærum overta kemnerfunksjonen for kommunene Røyken og Hurum allerede fra 13. november 2019.

Det betyr at Kemneren i Asker og Bærum overtar ansvaret for skatteregnskapet, innkreving av skatter og avgifter overfor personlige skattytere og selskaper, samt arbeidsgiverkontrollen overfor arbeidsgiverne i Røyken og Hurum fra 13. november.

Ansvaret for kommunale krav blir frem til 1. januar 2020 fortsatt behandlet av Kemneren i Drammensregionen, og henvendelser om disse kravene skal fremdeles rettes dit.

Fra 1. januar 2020 vil Røyken kommune og Hurum kommune være sammenslått med Asker kommune, og Kemneren i Asker og Bærum vil fortsatt ha kemnerfunksjonen for nye Asker kommune.

Fra 13. november 2019 rettes henvendelser til:

Kemneren i Asker og Bærum, postboks 700, 1304 Sandvika
eller
kemneren-ab@baerum.kommune.no
eller
tlf. 67 50 35 00
Besøksadresse:
Elias Smiths vei 22-24, 1337 Sandvika

Gå til Kemneren i Asker og Bærum sin nettside