Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Om Kemneren i Drammensregionen

Publisert

Redigert 298 dager siden

Skatteoppkreverfunksjonen i Drammen, Sande, Svelvik, Røyken og Hurum er samlet under navnet ”Kemneren i Drammensregionen”.

Vi har felles adresse på Gamle Kirkeplass 7 i Drammen, like ved siden av Skatt Sør. 

For innbyggerne i Sande, Svelvik, Røyken og Hurum betyr dette at de også må henvende seg til Drammen med alle spørsmål vedrørende betaling av skatter og avgifter. Arbeidsgivere må henvende seg til Drammen når det gjelder A-melding samt betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

All informasjon og veiledning til kommunenes innbyggere og næringsliv i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål vil bli betjent fra Drammen.

Innfordringen av de kommunale kravene som har legalpant vil også samles hos Kemneren i Drammensregionen. Dette gjelder krav på vann og avløp, renovasjon og feiing som innfordres etter skattebetalingslovens regler. Henvendelser vedrørende betaling av disse kravene må rettes til oss.