Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Miljøfyrtårn

Publisert

Redigert 217 dager siden

Kemneren i Drammensregionen ble i 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen er basert på krav til miljøprestasjoner som sertifiserte virksomheter må oppfylle. Kravene er konkrete og målbare, og kan dreie seg om å senke energiforbruk, avfallsmengde og forbruk av produkter, men også om å ha fokus på arbeidsmiljøet.

Å være Miljøfyrtårn innebærer et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Årlig miljørapport med handlingsplan leveres til Stiftelsen Miljøfyrtårn hvert år innen 1. april. Resertifisering skjer hvert tredje år.

Miljøfyrtårn.no kan du lese mer om miljøfyrtårnordningen.