Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Kemnerens serviceerklæring

Publisert

Redigert 31 dager siden

Kemnerens serviceerklæring forteller hvilken service du kan forvente av kemneren. Her vil du finne informasjon om hvordan du henvender deg til oss og om hvilke rettigheter og plikter du har.

Hva kan du forvente av oss?
Kemneren er satt til å forvalte innbetalinger, innfordring og kontroll etter skattebetalingslovens bestemmelser. I tillegg til oppfølging og tvangsinnfordring av kommunale krav og fordringer. Skattebetalingen en av grunnpilarene i velferdssamfunnet. Som forvaltningsorgan har kemneren ansvar for at skattytere og næringsliv får det de har krav på til rett tid, og at saksbehandlingen er korrekt og at den skjer innen rimelige tidsfrister.


Kontakt med oss?

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen

Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

E-post kemneren@drammen.kommune.no

Telefon 32 04 61 00

Ønsker du å besøke oss i Engene 1?
På grunn av koronapandemien ønsker vi at du fortrinnsvis tar kontakt med oss på e-post eller telefon.

Når du ringer til oss
Vår målsetting er at du raskt skal få kontakt med oss når du ringer, og at du skal få snakke med en saksbehandler som kan hjelpe deg. I noen perioder av året får vi svært mange henvendelser, og det kan bli ventetid på telefonen. Da kan det lønne seg å sende et brev eller en e-post.

Når du skriver til oss
Vi har som mål å svare på 95 prosent av skriftlige henvendelser innen tre uker fra mottak. Når du oppgir person-, kunde- eller organisasjonsnummer går saksbehandlingen vår raskere.

Hva forventer vi av deg?
Først og fremst forventer vi at du betaler våre krav i riktig tid. For skatter og avgifter bestemmer Skattebetalingsloven at du har plikt til å betale selv om du klager på skattekravet. Har du problemer med å betale til rett tid, forventer vi du tar kontakt med oss før forfall, så vil vi sjekke om vi har mulighet til å hjelpe deg. Du bør bruke vårt søknadsskjema hvis du søker om å få ettergitt skatt, og du må legge ved den dokumentasjonen vi ber om i søknadsskjemaet. Det letter og fremskynder vår saksbehandling hvis du dokumenterer det du søker om med en gang.

Klage på service
Har du noe å utsette på oss, ber vi deg om å gi oss beskjed. Du kan klage til saksbehandleren din eller sende en skriftlig klage til oss. Vi tar alle klager alvorlig, og du vil få svar fra oss så fort som mulig. Vi prøver hele tiden å forbedre servicen vår. Har du forbedringsforslag, setter vi pris på at du gir oss beskjed. Alle innspill vil bli fulgt opp.

Kemnerens serviceerklæring gjelder de meste vanlige sakene. For at vi skal kunne holde vår serviceerklæring, må du gi alle nødvendige opplysninger og sende inn skjemaer riktig utfylt. Dersom behandlingstiden blir vesentlig lenger enn det som er sagt, vil du få beskjed. Større reguleringer av regelverk og ordninger kan føre til at behandlingstiden øker i overgangsfasen. Opplysningene som kemneren har om deg behandles fortrolig. I noen tilfeller kan du be om å få se saksdokumentene som angår deg. Ta i så fall kontakt med avdelingen som behandler saken.

Skattekort
Skattekort utstedes elektronisk, og arbeidsgivere henter skattekort direkte fra Skatteetaten. Du trenger derfor ikke levere skattekort til arbeidsgiveren din.

I desember sender Skatteetaten deg informasjon om skattekortet (skattetrekksmelding) for påfølgende år. Der vil du få informasjon om grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk. Hvis grunnlaget i skattekortet ditt er feil kan du selv endre skattekortet på Skatteetatens nettsider. Arbeidsgiver får beskjed hvis du endrer skattekortet ditt, slik at arbeidsgiver alltid vil ha tilgang til det nyeste skattekortet ditt.

Forskuddsskatt
Det første året du er selvstendig næringsdrivende må du melde i fra til skattekontoret om forskuddsskatt, enten på skatteetaten.no eller bestille "Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddsskatt".

Skatteoppgjør
Når skatten er endelig fastsatt, mottar du skatteoppgjøret fra oss som viser pensjonspoeng, betalt skatt og om du får restskatt eller har penger til gode.

Skatt til gode
Skatteoppgjøret får du i juni, august, september eller i oktober. Har du betalt for mye skatt, får du tilgodebeløpet direkte til kontoen din eller som utbetalingsblankett fra kemneren.

Restskatt
I vedlegget til skattemeldingen, (selvangivelsen), finner du en foreløpig beregning av skatten. Viser denne at du får restskatt, lønner det seg å betale tilleggsforskudd til kemneren innen utgangen av april, da unngår du renter.

Betalingsproblemer
Har du store problemer med å betale skatter og avgifter, finnes det i særlige tilfeller muligheter for å inngå betalingsavtale. Kontakt kemnerkontoret før forfall når det gjelder betalingsutsettelser/forsinket betaling. Du må kunne dokumentere alle opplysninger som viser at du ikke er i stand til å betale.

Kommunale krav
Kommunale avgifter og krav faktureres fra ulike virksomheter i kommunene. Kemnerkontoret kan gi veiledning om innkreving av ubetalte fordringer, forsinkelsesrenter og gebyrer som påløper etter betalingsforfall.

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og andre avgiftspliktige godtgjørelser. Arbeidsgiveravgiften betales til kemneren.

Skatteattest
Næringsdrivende som vil dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, kan bestille skatteattest fra Altinn. Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, det vil si at det er dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.

Klage på vedtak
Det er klagerett på de tvangstiltak vi gjennomfører, i medhold av Tvangsfullbyrdelsesloven og Skattebetalingsloven. Hvis du ønsker å klage, sender du klagen til oss. Hvis vi ikke gir deg medhold, sender vi klagen videre til Tingretten. Du må da betale et rettsgebyr, før Tingretten behandler klagen din.

Alle våre ansatte har taushetsplikt
Vi har taushetsplikt, og de opplysningene du gir saksbehandlerne våre vil bli fortrolig behandlet. Samtaler mellom deg og saksbehandlerne våre vil som regel skje på tomannshånd. Du er velkommen innom selv om du ikke er sikker på om den informasjonen du ønsker kan gis av oss. Alle offentlig ansatte har en generell veiledningsplikt overfor brukerne. Dersom et annet offentlig kontor er rett adresse, vil vi henvise deg dit. Vi har plikt til å opplyse deg om saken din så godt som mulig. Med noen unntak, har du rett til å se dokumentene i saken din.