Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Kemneren i Drammensregionen blir til Kemneren i Drammen med ansvar for Drammen og Holmestrand

Publisert

Redigert 300 dager siden

Kemneren i Drammensregionen har vært et samarbeid mellom Drammen, Sande, Svelvik, Røyken og Hurum. Nå heter vi "Kemneren i Drammen", og er kemnerkontor for Drammen og Holmestrand.

Fra 1. januar 2020 vil kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker være sammenslått til Drammen kommune, kommunene Asker, Hurum og Røyken er sammenslått til Asker kommune og kommunene Sande og Holmestrand er sammenslått til Holmestrand kommune.

I forbindelse med kommunesammenslåingene vil Kemneren i Drammensregionen bli til Kemneren i Drammen. Vi vil fungere som skatteoppkrever for Drammen og Holmestrand.

Kemneren i Drammen vil ha ansvar for skatteregnskapet, innkreving av skatter og avgifter overfor personlige skattytere og selskaper, samt arbeidsgiverkontrollen overfor arbeidsgiverne og innkreving av kommunale avgifter i nye Drammen kommune.