Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Endre ditt kontonummer

Publisert

Redigert 456 dager siden

Hvilket kontonummer skatt til gode blir sendt til finner du i skattemeldingen din.

Hvis du har skatt til gode, men ønsker at pengene skal utbetales til en annen konto enn den som står oppført i skattemeldingen, kan du endre kontoen selv på Skatteetatens sider.

Hvis du ikke får til å endre kontonummer via lenken over, kan vi registrere konto for deg. Merk at du må kontakte oss hvert år hvis vi skal registrere konto for deg.

Hva trenger vi for å endre konto for utbetaling:

 1. Vi må ha skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra den skattepliktige

  "Den skattepliktige" kan være både en privatperson og et firma.
  For firmaer må henvendelsen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, eller fra firmaets regnskapsfører/revisor.

 2. Den skattepliktige må være legitimert

  Du kan vise frem legitimasjon ved oppmøte hos oss personlig på Gamle Kirkeplass 7.
  Hvis du ikke kan møte opp hos oss kan du sende oss en kopi av legitimasjon med bilde. Sender du inn en kopi må du også signere på kopien så vi ser at underskriften din stemmer med den som er på legitimasjonen.

 3. Den skattepliktige må disponere kontoen

  Du må dokumentere at du er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen. Dokumentasjon på at du har disposisjonsrett til kontoen kan være for eksempel et brev fra banken, kopi av bankkort eller en kontoutskrift hvor kontonummeret kommer fram

I spesielle tilfeller trenger vi mer dokumentasjon:

 1. Dødsbo

  Vi trenger kopi av skifteattest, fullmakter og legitimasjon fra alle arvingene

 2. Verge

  Vi trenger kopi av vergefullmakt.

 3. Disponerer du kontoen?

  Vi trenger dokumentasjon på at du er disponent.