Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Endre ditt kontonummer

Publisert

Redigert 71 dager siden

Hvis du har skatt til gode, men ønsker at pengene skal utbetales til en annen konto enn den som står oppført i skattemeldingen, kan du endre kontoen selv i Altinn fram til 15. mai.

Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte kemneren for å få endret kontonummer. Vi har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før skatteoppgjøret/utlegget.


Hva trenger vi for å endre konto for utbetaling:

 1. Vi må ha skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra den skattepliktige

  "Den skattepliktige" kan være både en privatperson og et firma.
  For firmaer må henvendelsen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, eller fra firmaets regnskapsfører/revisor.

 2. Den skattepliktige må være legitimert

  Du kan vise frem legitimasjon ved oppmøte hos oss personlig på Gamle Kirkeplass 7.
  Hvis du ikke kan møte opp hos oss kan du sende oss en kopi av legitimasjon med bilde. Sender du inn en kopi må du også signere på kopien så vi ser at underskriften din stemmer med den som er på legitimasjonen.

 3. Den skattepliktige må disponere kontoen

  Du må dokumentere at du er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen. Dokumentasjon på at du har disposisjonsrett til kontoen kan være for eksempel et brev fra banken, kopi av bankkort eller en kontoutskrift hvor kontonummeret kommer fram


Kontoendringen vi gjør gjelder kun til neste skattemelding kommer!
Når kemnerkontoret endrer konto for utbetaling til en konto som ikke på forhånd er registrert på skattyter i skatteetatens kontoregister, kommer kontoen ikke med på neste års skattemelding. Kontoregisteret lages på nytt hvert år og baseres på de kontoene som er merket for bruk av bankene. Kontoer som kun blir registrert av kemnerkontoret fanges derfor ikke opp av registeret.

Vi anbefaler derfor at du i forkant av skatteoppgjøret endrer kontonummer for utbetaling av skattepenger i Altinn når du har mulighet for det. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken og få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en lønns-/ytelseskonto, annen konto med minibankkort eller en person/- eller brukskonto. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjør.