Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Aktuelt

 • Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen

  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

  Publisert

 • Vi får ny kontaktinformasjon fra 1 november

  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for flere av skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og...

  Publisert

 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020

  Arbeidsgiveravgiften er redusert med fire prosentenheter for 3. termin 2020, som en del av statens tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen. Mange arbeidsgivere har betalt 3. termin etter ordinær sats, og vil få...

  Publisert

 • Skattemelding for 2020

  Skattemeldingen (selvangivelsen) blir tilgjengelig for deg en av dagene mellom 18. og 31. mars. Du får beskjed på e-post når skattemeldingen din er klar. Utsending på papir begynner 31. mars.

  Publisert

 • Koronatiltak: Utsatte forfall og endring i skatteregler

  For å bøte på økonomiske konsekvenser av koronautbruddet har regjeringen besluttet å gjennomføre flere økonomiske tiltak for å hjelpe næringslivet. Nedenfor er noen endringer som kan være relevante for kemnerkontorets...

  Publisert

 • Tilbakebetaling av forskuddsskatt

  På grunn av koronapandemien er forfall på forskuddsskatt for personlige næringsdrivende utsatt. 1.termin er utsatt fra 15. mars til 4. mai og 2. termin fra 15. mai til 15. juli 2020.

  Publisert

 • Samordning av kemnerfunksjonen for Nedre Eiker og Drammen

  I påvente av kommunesammenslåingen mellom kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker 1. januar 2020, vil Kemneren i Drammensregionen overta kemnerfunksjonen for Nedre Eiker Kommune allerede fra 26. november 2019.

  Publisert

 • Samordning av kemnerfunksjonen for Hurum, Røyken og Asker

  I påvente av kommunesammenslåingen mellom kommunene Røyken, Hurum og Asker 1. januar 2020, vil Kemneren i Asker og Bærum overta kemnerfunksjonen for kommunene Røyken og Hurum allerede fra 13. november 2019.

  Publisert

 • SMS om restskatt

  Vi har i dag sendt SMS med en påminnelse til de som ikke har betalt restskatten for 2018. Betalingsfristen var 20. august 2019.

  Publisert

 • Spørsmål om forskuddsskatt?

  I løpet av et år får du fire regninger. De skal betales 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Er forskuddsskatten under 2 000 kroner forfaller den i sin helhet til betaling 15. mai.

  Publisert

 • Venter du penger fra kemneren?

  Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.

  Publisert