Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Aktuelt

  • Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen

    Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

    Publisert

  • Vi får ny kontaktinformasjon fra 1 november

    Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for flere av skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og...

    Publisert