Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Aktuelt

 • Nytt telefonnummer til kemneren

  Mandag 1.april fikk Kemneren i Drammensregionen nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 32 04 61 00

  Publisert

 • Spørsmål om forskuddsskatt?

  I løpet av et år får du fire regninger. De skal betales 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Er forskuddsskatten under 2 000 kroner forfaller den i sin helhet til betaling 15. mai.

  Publisert

 • Venter du penger fra kemneren?

  Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.

  Publisert

 • Endre ditt kontonummer

  Hvis du har skatt til gode, men ønsker at pengene skal utbetales til en annen konto enn den som står oppført i skattemeldingen, kan du endre kontoen selv i Altinn fram til 15. mai.

  Publisert

 • Kemnerens oppgaver

  Kemnerkontoret har ansvaret for at skatter og avgifter, som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver, blir innbetalt. Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv...

  Publisert

 • Kemnerens serviceerklæring

  Kemnerens serviceerklæring forteller hvilken service du kan forvente av kemneren. Her vil du finne informasjon om hvordan du henvender deg til oss og om hvilke rettigheter og plikter du har.

  Publisert

 • Om Kemneren i Drammensregionen

  Skatteoppkreverfunksjonen i Drammen, Sande, Svelvik, Røyken og Hurum er samlet under navnet ”Kemneren i Drammensregionen”.

  Publisert

 • Miljøfyrtårn

  Kemneren i Drammensregionen ble i 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn.

  Publisert