Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Aktuelt

 • Samordning av kemnerfunksjonen for Nedre Eiker og Drammen

  I påvente av kommunesammenslåingen mellom kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker 1. januar 2020, vil Kemneren i Drammensregionen overta kemnerfunksjonen for Nedre Eiker Kommune allerede fra 26. november 2019.

  Publisert

 • Samordning av kemnerfunksjonen for Hurum, Røyken og Asker

  I påvente av kommunesammenslåingen mellom kommunene Røyken, Hurum og Asker 1. januar 2020, vil Kemneren i Asker og Bærum overta kemnerfunksjonen for kommunene Røyken og Hurum allerede fra 13. november 2019.

  Publisert

 • SMS om restskatt

  Vi har i dag sendt SMS med en påminnelse til de som ikke har betalt restskatten for 2018. Betalingsfristen var 20. august 2019.

  Publisert

 • Spørsmål om forskuddsskatt?

  I løpet av et år får du fire regninger. De skal betales 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Er forskuddsskatten under 2 000 kroner forfaller den i sin helhet til betaling 15. mai.

  Publisert

 • Venter du penger fra kemneren?

  Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.

  Publisert

 • Endre ditt kontonummer

  Hvilket kontonummer skatt til gode blir sendt til finner du i skattemeldingen din.

  Publisert

 • Kemnerens oppgaver

  Kemnerkontoret har ansvaret for at skatter og avgifter, som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver, blir innbetalt. Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv...

  Publisert

 • Kemnerens serviceerklæring

  Kemnerens serviceerklæring forteller hvilken service du kan forvente av kemneren. Her vil du finne informasjon om hvordan du henvender deg til oss og om hvilke rettigheter og plikter du har.

  Publisert

 • Miljøfyrtårn

  Kemneren i Drammensregionen ble i 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn.

  Publisert