Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Betalingsfrist faktura for vann og avløp i Drammen

Publisert

Redigert 121 dager siden

Frist:

Eiendommer som er tilknyttet vann og/eller avløp i Drammen mottar normalt faktura to ganger i året med forfall henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler.

Husk å melde adresseforandring, navneendring eller endring av betalers navn snarest mulig til servicetorget på telefon 32 04 00 00. Dette gjelder ikke borettslag med egen forretningsfører.