Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Betalingsfrist faktura for vann og avløp i Drammen

Publisert

Redigert 1047 dager siden

Kalenderhendelsen du ser på er passert! ()

Eiendommer som er tilknyttet vann og/eller avløp i Drammen mottar normalt faktura to ganger i året med forfall henholdsvis 1. april og 1. oktober.

For fakturaen med forfallsdato 1. oktober vil purring ved manglende betaling bli sendt 16. oktober. Denne purringen har et gebyr på kr 70,-.
Purring nummer to sendes 6. november, og har et gebyr på kr 210,-.

Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler.

Husk å melde adresseforandring, navneendring eller endring av betalers navn snarest mulig til servicetorget på telefon 32 04 00 00. Dette gjelder ikke borettslag med egen forretningsfører.