Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk
Se alle nyheter

Hva gjør Kemneren?

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige oppgaver i samfunnet.

Kemneren skal også informere og veilede innbyggere og næringsliv, slik at disse kjenner sine rettigheter og plikter.

Les mer om kemnerens oppgaver

Les kemnerens serviceerklæring