Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk
 • Samordning av kemnerfunksjonen for Nedre Eiker og Drammen

  I påvente av kommunesammenslåingen mellom kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker 1. januar 2020, vil Kemneren i Drammensregionen overta kemnerfunksjonen for Nedre Eiker Kommune allerede fra 26. november 2019.

  Publisert

 • Samordning av kemnerfunksjonen for Hurum, Røyken og Asker

  I påvente av kommunesammenslåingen mellom kommunene Røyken, Hurum og Asker 1. januar 2020, vil Kemneren i Asker og Bærum overta kemnerfunksjonen for kommunene Røyken og Hurum allerede fra 13. november 2019.

  Publisert

 • SMS om restskatt

  Vi har i dag sendt SMS med en påminnelse til de som ikke har betalt restskatten for 2018. Betalingsfristen var 20. august.

  Publisert

 • Nytt telefonnummer til kemneren

  Mandag 1.april fikk Kemneren i Drammensregionen nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 32 04 61 00

  Publisert

 • Spørsmål om forskuddsskatt?

  I løpet av et år får du fire regninger. De skal betales 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Er forskuddsskatten under 2 000 kroner forfaller den i sin helhet til betaling 15. mai.

  Publisert

Se alle nyheter

Hva gjør Kemneren?

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige oppgaver i samfunnet.

Kemneren skal også informere og veilede innbyggere og næringsliv, slik at disse kjenner sine rettigheter og plikter.

Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Les mer om kemnerens oppgaver

Les kemnerens serviceerklæring