Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Skatt for arbeidsgivere og selskaper

En av kemnerkontorets viktigste oppgaver er å gi informasjon og veiledning til arbeidsgivere og næringsliv.


Kemnerens kontrollavdeling kan hjelpe deg med informasjon om regelverket for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av oppgaver og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
 

Lønns-ABC viser hvordan ytelser i arbeidsforhold skal behandles i forhold til oppgaveplikt, skattetrekk og arbeidsgiver-avgift.


Regelverk
Her finner du en oversikt over regelverket til temaene som gjennomgås på kurset AGA - Lønnsområdet. Alle lover og forskrifter er lenket til Lovdata hvor du kan lese innholdet i sin helhet, og det er lenker til brosjyrer/rettledninger og annen aktuell informasjon på skatteetaten.no og til reiseregulativene.

A-ordningen
Nye rapporteringsrutiner for arbeidsgivere fra januar 2015.


Både hjelpe og kontrollere

Med jevne mellomrom gjennomfører vi en sjekk av regnskap og bilag hos de næringsdrivende. Hos arbeidsgivere består denne kontrollen også i å etterse at de har innrettet sine regnskaper og lønnsutbetalinger i tråd med lover og forskrifter, slik at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, innberettet og innbetalt på en korrekt måte.
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapene, har veiledning og informasjon en sentral plass i arbeidet.

Publisert23.01.2013 14:00
Sist endret15.02.2011 16:14