Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Personlig skatt - skatteoppgjør for 2015

Oppdatert 5. april 2016:

For inntektsåret 2015 blir det flere skatteoppgjørspuljer.

Første skatteoppgjørspulje for lønnstakere og pensjonister legges ut onsdag 22. juni 2016. Oppgjøret vil omfatte lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk, samt skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak.

Skattytere som har levert selvangivelsen på papir får ikke skatteoppgjør i juni.

Neste skatteoppgjørspulje blir 3. august, og vil da inkludere personlig næringsdrivende og skattytere som har levert selvangivelsen på papir.

Deretter blir det ukentlige skatteoppgjør fra 11. august til 12. oktober, som vil omfatte resterende lønnstakere og pensjonister, personlig næringsdrivende og deres ektefeller. 

Selskaper får sine skatteoppgjør 12. oktober.

Tilbakebetaling av for mye betalt skatt starter umiddelbart etter utlegg.
 

Generelt om den forhåndsutfylte selvangivelsen –
lønnstakere og pensjonister
Den forhåndsutfylte selvangivelsen sendes ut fra Skattedirektoratet. Skattyter må sjekke om opplysningene stemmer med de oppgavene vedkommende har mottatt fra banker, arbeidsgivere m.v. Selvangivelsen kan leveres skattekontoret elektronisk eller manuelt senest 30. april. Husk underskrift ved levering av papiroppgave! 

  • Dersom du IKKE har endringer på selvangivelsen, trenger du ikke sende den inn igjen til skattekontoret. Denne ordningen kalles ”stille aksept”. Vær likevel nøye med å kontrollere at opplysningene på selvangivelsen er riktige.

Mer informasjon om selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister finner du på nettsidene til Skatteetaten.


Innleveringsfrist for selvstendig næringsdrivende

Er du næringsdrivende og ønsker forlenget frist, finner du mer informasjon på nettsidene til Skatteeaten


Betaling av tilleggsforskudd

På den foreløpige selvangivelsen står kemnerens adresse, konto for skatt samt KID-nummer oppført.
Frist for innbetaling av tilleggsforskudd er 31. mai. 


Forskuddsskatt

Forskuddsskatt innbetalt etter 31.12. forrentes etter samme satser som tilleggsforskudd. 


Tilbakebetaling av for mye betalt skatt 
Tilbakebetaling av tilgodebeløp starter i den uken som skatteoppgjøret foreligger.

 
Betalingsreglene for skattytere som får restskatt
Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter kunngjøringsdatoen for skatteoppgjøret, for juniutlegget tidligst 20. august. Er restskatten minst kr 1.000,- forfaller den til betaling i to like store terminer, første termin som nevnt ovenfor, mens andre termin forfaller 5 uker senere. Betalingsfrist blir påført betalingskortene til skattytere med restskatt. Restskatt under kr 100,- bortfaller.

Vi gjør oppmerksom på at dersom 1.termin ikke betales til forfall, anses hele skatten som forfalt. 

Du kan lese mer om skatteoppgjøret på skatteetaten.no 

Publisert30.03.2012 15:00
Sist endret16.03.2011 08:54