Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Personlig skatt

 Avdelingen for personlig skatt har som en av sine viktigste oppgaver å gi veiledning og informasjon til personlige skattytere.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha i forbindelse med din utskrevne skatt, og spørsmål rundt innbetaling av skatt.

Personlig skatt oppstår som en  følge av lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, trygdeutbetaling eller formue. Skatteplikt kan også oppstå ved gevinst av salg.

Skatten innbetales ved forskuddsstrekk i lønns-/trygdeutbetalinger, eller ved utskrevet forskuddsskatt. 

Kemneren har ansvaret for innkreving av personlig skatt, fortrinnsvis restskatt og forskuddsskatt. 

Publisert15.02.2011 16:13
Sist endret15.02.2011 16:14

Kontakt

  • 15.02.2011

    Kontaktinformasjon for kemneren

    Kemner   Annett Henriksen Besøksadresse      Gamle kirkeplass 7, 3019 Drammen Postadresse       Postboks 7500, 3008 Drammen Åpningstid Mandag - fredag    09.00 - 15.00 E-post Telefon     kemneren@drmk.no 32 04 00 00     Sentralbord   32 04 61 20     Innkreving                          Tast 1 for...