Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Om Cookies

Den reviderte ekomloven trer i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om Kemneren i Drammensregionens bruk av informasjonskapsler/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider: kemneren.no, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Kemneren i Drammensregionen benytter disse cookiesene:

Analyseverktøy

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Kemneren i Drammensregionen bruker Google Analytics for å analysere bruken av Kemneren i Drammensregionens nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Del/tips-tjenesten

Kemneren i Drammensregionens delingstjeneste kan benyttes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Disse informasjonskapslene er tredjeparts informasjonskapsler som er laget av ShareThis. De lar brukere dele innhold via nettsteder for sosiale medier, samt e-post. Hvis du bruker delefunksjonen, kan ShareThis lagre en informasjonskapsel på enheten din for å gjøre det enklere å bruke tjenesten neste gang. Kun vilkårlig genererte tall blir lagret. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret.

Informasjonskapsler ifm ShareThis er tredjeparts cookies som ikke benyttes av Kemneren i Drammensregionen direkte. Kemneren i Drammensregionen benytter ShareThis for å la brukere av Kemneren i Drammensregionens nettsider dele innholdet på sidene i sosiale medier, via e-post eller andre digitale kanaler.

Besøks-id og besøksteller

Besøks-id (ASP.NET_SessionId) er en nødvendig informasjonskapsel, for at nettstedet skal fungere og blir definert når siden lastes. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.

Besøksteller (EPi:NumberOfVisits) brukes for å personalisere innhold basert på hvor ofte brukeren har besøkt siden. Blir kun satt i de tilfellene der vi benytter dette i noen av våre gjestegrupper.

Tredjeparts spørringer

Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer.

Hvordan man kan unngå cookies

Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

Publisert28.11.2013 16:45
Sist endret28.11.2013 16:45