Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Kontaktinformasjon for kemneren

Kemner  Annett Henriksen
Besøksadresse    

Gamle kirkeplass 7, 3019 Drammen

Postadresse     

Postboks 7500, 3008 Drammen

Åpningstid Mandag - fredag    09.00 - 15.00


E-post

Telefon   


kemneren@drmk.no

32 04 00 00     Sentralbord

 

32 04 61 20     Innkreving 
                        Tast 1 for næringsdrivende
                        (F.eks.forskuddstrekk,arbeidsgiveravgift,          
                        firmaskatt)
                        Tast 2 for personlig skatt 
                        (F.eks. forskuddsskatt, restskatt) 

32 04 61 30     Regnskapskontroll og oppgaver

32 04 61 40     Kommunale krav

 Telefaks 32 04 61 67     Innkreving

 

32 04 60 43     Kontroll, regnskap, kommunale krav

Innbetalinger
Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift    6345.06.06024

Organisasjonsnummer
Kemneren i Drammensregionen     995 748 185

 

Oppdatert 21.06.2016

Publisert15.02.2011 16:12
Sist endret15.02.2011 16:13