Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Kommunale avgifter og gebyrer

Kemnerkontoret står for innkreving av følgende:

  • vann- og avløpsavgift
  • festeavgift
  • foreldrebetaling barnehage og SFO
  • skjenkegebyrer
  • egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
  • husleie for kommunale boliger 
  • i tillegg en rekke kommunale krav av mer tilfeldig art

 

Kemnerkontoret har inkasso og oppfølgingsansvar for ubetalte kommunale fordringer og krav.

Kemneren har også ansvaret for innkreving av avgifter og gebyrer fra kommunale foretak, renovasjonsselskapet og brannvesenet.

For spørsmål om beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste må man henvende seg til den avdelingen i kommunen hvor kravet er oppstått.

Publisert15.02.2011 16:13
Sist endret15.02.2011 16:13