Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Skatteoppgjør i 2017

For skattleggingsperioden 2016 blir det flere skatteoppgjørspuljer.

 • Første skatteoppgjørspulje for lønnstakere og pensjonister legges ut onsdag 21. juni 2017. Dette vil omfatte lønnstakere og pensjonister som har levert skattemeldingen, (tidligere selvangivelsen), elektronisk, samt skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak.
 •  Skattytere som har levert skattemeldingen på papir får ikke skatteoppgjør i juni.
   
 • Neste skatteoppgjørspulje blir 2.august, og vil da inkludere personlig næringsdrivende og skattytere som har levert skattemeldingen på papir.
   
 • Deretter blir det ukentlige skatteoppgjør fra 10. august til 25. oktober, som vil omfatte resterende lønnstakere og pensjonister, personlig næringsdrivende og deres ektefeller. 
   
 • Selskaper får sine skatteoppgjør 25. oktober.
   
 • Tilbakebetaling av for mye betalt skatt starter umiddelbart etter utlegg.
   

 
Generelt om den forhåndsutfylte skattemeldingen, (selvangivelsen), for lønnstakere og pensjonister

Den forhåndsutfylte skattemeldingen sendes ut fra Skattedirektoratet. Skattyter må sjekke om opplysningene stemmer med de oppgavene vedkommende har mottatt fra banker, arbeidsgivere m.v. Skattemeldingen kan leveres skattekontoret elektronisk eller manuelt senest 30. april. Husk underskrift ved levering av papiroppgave! 

 • Dersom du IKKE har endringer på skattemeldingen trenger du ikke sende den inn igjen til skattekontoret. Denne ordningen kalles ”stille aksept”. Vær likevel nøye med å kontrollere at opplysningene på skattemeldingen er riktige!

Mer informasjon om skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister finner du på nettsidene til Skatteetaten.


Innleveringsfrist for selvstendig næringsdrivende

Er du næringsdrivende og ønsker forlenget frist, finner du mer informasjon på nettsidene til Skatteeaten


Betaling av tilleggsforskudd

På den foreløpige skattemeldingen står kemnerens adresse, konto for skatt samt KID-nummer oppført.
Frist for innbetaling av tilleggsforskudd er 31. mai. 


Forskuddsskatt

Forskuddsskatt innbetalt etter 31.12. forrentes etter samme satser som tilleggsforskudd. 


Tilbakebetaling av for mye betalt skatt 
Tilbakebetaling av tilgodebeløp starter i den uken som skatteoppgjøret foreligger.

 
Betalingsreglene for skattytere som får restskatt
Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter kunngjøringsdatoen for skatteoppgjøret, for juniutlegget blir dette tidligst 20. august. Er restskatten 1.000,- kroner, eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin som nevnt ovenfor, mens andre termin forfaller 5 uker senere. Betalingsfristen blir påført betalingskortene til skattytere med restskatt. Restskatt under kr 100,- bortfaller.

Vi gjør oppmerksom på at dersom 1.termin ikke betales til forfall, anses hele skatten som forfalt. 

Du kan lese mer om skatteoppgjøret på skatteetaten.no 

Publisert04.04.2017 14:47
Sist endret04.04.2017 15:14