Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Innsynstjeneste i Altinn

Du kan enkelt sjekke hvilke inntektsopplysninger som er registrert på deg i Altinn.

Alle arbeidstakere, pensjonister og andre som mottar lønn kan logge seg på Altinn og se innsendte opplysninger om seg selv. Les mer på Altinn sine nettsider.

Publisert20.10.2015 14:21
Sist endret20.10.2015 14:27