Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Kemneren i Drammensregionen

Skatteoppkreverfunksjonen i Drammen, Sande, Svelvik, Røyken og Hurum er samlet under navnet ”Kemneren i Drammensregionen”.

Drammen bybilde flyfotoVi har felles adresse på Gamle Kirkeplass 7 i Drammen, like ved siden av Skatt Sør. 

For innbyggerne i Sande, Svelvik, Røyken og Hurum betyr dette at de også må henvende seg til Drammen med alle spørsmål vedrørende betaling av skatter og avgifter. Arbeidsgivere må henvende seg til Drammen når det gjelder A-melding samt betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

All informasjon og veiledning til kommunenes innbyggere og næringsliv i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål vil bli betjent fra Drammen.

Innfordringen av de kommunale kravene som har legalpant vil også samles hos Kemneren i Drammensregionen. Dette gjelder krav på vann og avløp, renovasjon og feiing som innfordres etter skattebetalingslovens regler. Henvendelser vedrørende betaling av disse kravene må rettes til Drammen.


Kontaktinformasjon:

Åpningstid:   mandag – fredag kl.9.00 -15.00

Besøksadresse:  Gamle Kirkeplass 7, 3019 Drammen
Postadresse:      Postboks 7500, 3008 Drammen

 
Telefon:   

32 04 00 00 Sentralbord

32 04 61 20 Innkreving   Tast 1: Næringsdrivende
                                                 (F.eks.forskuddstrekk, firmaskatt,
                                                 arbeidsgiveravgift)

                                      Tast 2: Personlig skatt
                                                 (F.eks. forskuddsskatt, restskatt)

32 04 61 30 Regnskapskontroll og oppgaver

32 04 61 40 Kommunale avgifter


Telefaks:  

32 04 61 67  Innkreving

32 04 60 43  Kontroll, regnskap og kommunale avgifter


E-post (felles): kemneren@drmk.no

Publisert21.02.2011 17:15
Sist endret07.04.2011 14:34