Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Aktuelt

 • 23.04.2014

  A-ordningen (EDAG)

  Nye rapporteringsrutiner for arbeidsgivere fra 2015. Hva er a-ordningen? A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og...

 • 13.03.2014

  Skatteoppgjør i 2014

  For inntektsåret 2013 blir det flere skatteoppgjørspuljer. Første skatteoppgjørspulje for lønnstakere og pensjonister legges ut onsdag 25. juni 2014 . Oppgjøret vil omfatte lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk, samt skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak....

 • 03.01.2014

  Lønns- og trekkoppgaver

  Arbeidsgivere som har mulighet til å levere lønns- og trekkoppgaver for 2013 via Altinn oppfordres til å gjøre dette. Manuelle (papir)oppgaver - blanketter Skatteetaten printer og distribuerer ikke lenger papirblanketter på lønnsområdet. Blanketter til bruk ved lønnsinnberetningen for 2013 kan derfor ikke...

 • 21.02.2011

  Kemneren i Drammensregionen

  Skatteoppkreverfunksjonen i Drammen, Sande, Svelvik, Røyken og Hurum er samlet under navnet ”Kemneren i Drammensregionen”. Vi har felles adresse på Gamle Kirkeplass 7 i Drammen, like ved siden av Skatt Sør.  For innbyggerne i Sande, Svelvik, Røyken og Hurum betyr dette at de også må henvende seg til Dramme...