Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Aktuelt

 • 04.04.2017

  Skatteoppgjør i 2017

  For skattleggingsperioden 2016 blir det flere skatteoppgjørspuljer. Første skatteoppgjørspulje for lønnstakere og pensjonister legges ut onsdag 21. juni 2017 . Dette vil omfatte lønnstakere og pensjonister som har levert skattemeldingen, (tidligere selvangivelsen), elektronisk, samt skattytere som har...

 • 05.04.2016

  Bestille skatteattest

  Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke. Det er en felles skatteattest for skatt og merverdiavgift, som du selv bestilller i Altinn. Du finner mer informasjon om dette på siden "Skatteattest...

 • 23.04.2014

  A-ordningen

  Rapporteringsrutiner for arbeidsgivere fra 2015. Hva er a-ordningen? A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble innført 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver,...

 • 20.10.2015

  Innsynstjeneste i Altinn

  Du kan enkelt sjekke hvilke inntektsopplysninger som er registrert på deg i Altinn. Alle arbeidstakere, pensjonister og andre som mottar lønn kan logge seg på Altinn og se innsendte opplysninger om seg selv. Les mer på Altinn sine nettsider .

 • 21.02.2011

  Kemneren i Drammensregionen

  Skatteoppkreverfunksjonen i Drammen, Sande, Svelvik, Røyken og Hurum er samlet under navnet ”Kemneren i Drammensregionen”. Vi har felles adresse på Gamle Kirkeplass 7 i Drammen, like ved siden av Skatt Sør.  For innbyggerne i Sande, Svelvik, Røyken og Hurum betyr dette at de også må henvende seg til Dramme...